Thursday, May 19, 2011

Үйлчилгээний маркетинг

Үйлчилгээ гэдэг нь үйл ажиллагаа, ашиг хонжоо, сэтгэл ханамж хэлбэрээр худалдагдах бүх зүйлс юм. Үйлчилгээг худалдахад эзэмшлийн талаар өөрчлөлт гарахгүй.

Үйлчилгээний онцлог шинж чанарууд болон маркетингийн стратегүүд

Үл мэдрэгдэх стратеги

Үйлчилгээ нь үл мэдрэгдэх шинж чанартай.

Бодит бараатай адил худалдан авахаас өмнө харагдаж, амтлагдаж, сонсогдож, үнэртэхгүй. Өөрөөр хэлбэл худалдан авхаас өмнө үр дүнг нь харж болдоггүй. Тодорхойгүй байдлыг бууруулахын тулд худалдан авагч үйлчилгээний чанарыг илэрхийлэх бэлгэ тэмдэг, илэрхий зүйлийг хайдаг. Тиймээс үйлчилгээ хийгч хүмүүсийн үүрэг нь “илэрхий зүйлийг удирдах”, “үл мэдрэгдэх байдлыг Мэдрдэг болгох” явдал юм.

Барааг зах зээлд гаргагчид нь бараандаа хийсвэр санааг нэмэх гэж оролддог бол үйлчилгээний мэргэжилтэн хийсвэр барандаа бодит илэрхий зүйл, бэлгэ тэмдэгийн чанартай зүйл нэмэхийг хүсдэг. Үйлчилгээний байгууллагууд байрших стратегиа доорх хэрэгсэлүүдээр дамжуулан мэдрэгдэхүйц болгодог.

Жишээ нь банкны байгууллага үйлчилгээгээ хурдан, үр ашигтай гэж илэрхийлэхийг хүсдэг.

Тэгвэл илэрхийлэх арга хэрэгслүүд нь:

1.Байр.

Банкны дотоод, гадаад байдалд нь маш цэвэрхэн байх, ширээнүүд болон хөдөлгөөний урсгалуудыг маш болгоомжтой төлөвлөн зохион байгуулах ёстой. Дугаарын их уртгүй байхаар зохион байгуулах хангалттай сандалтай байлгах, орчинд нь сонсгох хөгжим нь үр ашигтай үйлчилгээ болохыг илэрхийлэх гэх мэт.

2.Хүмүүс

Банкны боловсон хүчнүүд зав зайгүй ажиллаж байх хэрэгтэй болно. Хувцасаа тохируулах ёстой.

3.Тоног төхөөрөмж .

Комьютер, хувьлах машин, ширээнүүд нь аятайхан харагдахаар байх

4.Мэдээллийн материал

Банкны мэдээллийн материал нь мөн л нүүр царай нь илэрхүйлэгдэхүйц болгоомжтой бэлтгэгдсэн байх ёстой.

5. Бэлгэ тэмдэг

Пүүсийн нэр, бэлэг тэмдэгээ зөв сонгох ёстой.

6. Үнэ

Янз бүрийн үйлчилгээнийхээ үнийг цаг ямагт тодорхой байлгах. Үйлчилгээ нь ерөнхийдөө нэг л хугацаанд үйлдвэрлэгдэж, хэрэглэгдэнэ.

Бодитой барааны үйлдвэрлэл, хувиарлалт, хэрэглээ нь өөр өөр цаг үед явагдана.

Саланга биш стратеги

Үйлчилгээ нь ерөнхийдөө нэг л хугацаанд үйлдвэрлэгдэж, хэрэглэгдэнэ. Бодитой барааны үйлдвэрлэл, хуваарилалт, хэрэглээ нь өөр өөр цаг үед явагдана.

Үйлчилгээг хүн явуулж байгаа бол тэр хүн ч өөрөө үйлчилгээний хэсэг нь болно. Үйлчлэгч болон үйлчлүүлэгч хоёр хоёулаа үйлчилгээний гарцанд нөлөөлнө.

Үйлчлүүлэгч, үйлчлэгч хоёрын харилцаа холбоо нь үйлчилгээний маркетингийн онцлог шинж нь болж өгнө.

Худалдан авагчийн үйлчилгээг нийлүүлэгч нь хэн бэ? гэдгийг ихэд сонирходог.

Өөр өөр хүн үйчилж байгаа бол ижил үйлчилгээ биш. Үйлчлүүлэгч тухайн үйлчлэгчийг илүүд үзэж байвал үнэ нь тэр үйлчлэгчийн цаг хугацааны хязгаарлагдмал нийлүүлэлтийг хэмжих болно.

Үйлчлэгч нь олон хүнтэй ажиллаж сурна, мөн хурдан ажилладаг.

Янз бүр байх

Үйлчилгээ нь хэн хэзээ, хаана хийж байгаагаас шалтгаалж чанар нь янз бүр байна.

Үйлчилгээний пүүс чанарын хяналтыг гурван үе шаттайгаар хийнэ.

1. Сайн боловсон хүчин сонгож авах, сургалт явуулах

2. Байгууллагын бүхий л хэмжээнд үйлчилгээний процессыг стандартчилна.

3. Худалдан авагчитай хийх ярилцлага болон зөвлөгөө, харьцуулалт зэргээр худалдан авагчдын сэтгэл ханамжийн түвшинг тодорхойлж тааруухан үйлчилгээг сайжруулна.

4. Үл хадгалагдах

Үйлчилгээг хадгалж бодоггүй. Эрэлт хэвийн нөхцөлд үл хадгалагдах байдал нь асуудал биш юм. Харин эрэлт хэлбэлзэлтэй үед үйлчилгээний пүүс хүнд байдалд ордог. Үүнээс гарахын тулд пүүс эрэлт болон нийлүүлэлтийн зохицуулалтыг хийх болно.

Үйлчилгээний байгууллагын маркетингийн стратегиуд

§ Үйлчилгээний байгууллагууд нь уламжлалт маркетигийн хандлагуудыг хэрэглэж үйл ажиллагаа явуулахад нилээд хүнд өөрөөр хэлбэл үйлчилгээний маркетигийн хольцийг шаардах төдийгүй өөр хоёр зүйлийг шаардна.

Стратегиа тодорхойлоход доорох зүйлсийг анхаарах ёстой.

Хүмүүс үйлчилгээний байгууллагын сурталчилгаанаас илүү ам дамжисан ярианд итгэдэг.

Чанарыг нь илтгэх үнэ, боловсон хүчин болон бусад бодит зүйлд итгэдэг.

Сэтгэл хангалуун хэрэглэгч нь үйлчилэгчидээ маш үнэнч ханддаг.

Үйлчилгээний байгууллагууд нь гурван үүрэгтэй.

1. Өрсөлдүүлэх ялгаагаа нэмэгдүүлэх

Үйлчилгээний байгууллага гурван арга замаар ялгаварлал буй болно.

Хүмүүс. Үйлчлүүлэгчдэдээ маш ойр харицана

Бодит орчин. Аятайхан орчин бий болгох

Үйл ажиллагаа. Үйлчилгээгээ хүнд хүргэх үйл явц

2. Үйлчилгээний чанарыг тодорхойлогч шалгуур үзүүлэлтүүд.

 Тохиромтой газарт, тохиромжтой цагт, бага хүлээлгэх

 Үйлчилгээг хэрэглэгчдийн хэлээр тайлбарлах

 Ажилчид нь чадвар мэдлэгтэй байх

 Ажилчид нь нөхөрсөг, эелдэг анхаарал сайтай байх

 Пүүс ажилчиaд итгэл олгох

 Аилчид нь хэрэглэгчдийн шаардлага, тулгарсан асдалд маш хурдан, бүтээлчээр хандах

3. Бүтээмжээ нэмэгдүүлэх

 Үйлчигээний байгууллагууд доорхи арга замуудаар бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг

 Зай завсаргүй ажиллах эсвэл чадварлаг ажиллах

 Үйлдвэрлэлийг стандарчилж, тоног төхөөрөмжийг нэмэх

 Илүү үр ашигтай үйлчилгээг төлөвлөх

 Үйчлүүлэгчдийг үйлчилгээнд оролцуулах

“MICG” КОМПАНИЙН АЖЛЫН ТУРШЛАГА ЗАХИАЛААР ХИЙ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУД:

2006 он.
1. Арилжааны банкны олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааг сайжруулах төсөл,
2. Монгол улсын мөнгөний бодлогын шилжих механизм, түүний эдийн засгийн үр нөлөөллийн судалгаа,
3. Зоогийн газар байгуулах бизнес төсөл,
4. Интернэт хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгаа, Онлайн номын дэлгүүр байгуулах бизнес төсөл
2007 он.
1. Цэвэр усны зах зээлийн судалгаа
2. Монгол улсад 00-ийн цаас үйлдвэрлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл,
3. Телевиз үзэгчдийн зан төлөвийн судалгаа.
4. Арилжааны банканд валют арилжааны шинэ системыг нэвтрүүлэх судалгаа,
5. Аялал жуулчлалын бааз байгуулах хөрөнгө оруулалтын төсөл
2008 он.
1. Хэвлэлийн зах зээлийн судалгаа,
2. Сонин, сэтгүүл уншигчдын зан төлөвийн судалгаа,
3. Авто машины зах зээлийн судалгаа,
4. Хүлээгдэж буй инфляцийн үр нөлөөллийн судалгаа,
5. Банкны зээлийн эрсдэлийг үнэлэх аргачлал боловсруулах суурь судалгаа
6. Монгол улсад интернэт худалдааг нэмэгдүүлэх боломж, зах зээлийн судалгаа
2009 он.
1. Аялал жуулчлалын цогцолбор барих хөрөнгө оруулалтын төсөл. “IDI” ХХК. Үүнд орон нутгийн орчин нөхцөлд нийцүүлэн боломжит жуулчлалын төрлийг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчдийг татах маркетингийн төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, зах зээлийн судалгаа, хэрэглэгчдийн судалгааг хийсэн.
2. Мах, махан бүтээгдэхүүн, хадгалах хөргөлтийн зоорь байгуулах төсөл,
3. Гурилын үйлдвэр байгуулах бизнес төсөл,
4. Шилмэл үйлдрийн гахайн аж ахуй байгуулах хөрөнгө оруулалтын бизнес төсөл,
5. Мах, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах бизнес төсөл,
6. Ноос, ноолууран бэлэн хувцас үйлдвэрлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл
2010 он
1. Гоо сайхны салон нээх хөрөнгө оруулалтын бизнес төсөл
2. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах зээлийн судалгаа
3. Орон сууцны хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлэх боломж, банк санхүү, макро эдийн засгийн судалгаа
4. Зөгийн балны зах зээлийн судалгаа, хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгаа
5. Элсэн чихэрийн зах зээлийн судалгаа. Үүнд Монгол улсын импортийн хэмжээ, импорлогч компаниудыг харьцуулан судалсан.
6. Монгол улсын цагаан будааны зах зээлийн судалгаа. Үүнд өрсөлдөгчид, борлуулалтын сувгийн судалгаа, хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгааг хамруулсан.
7. Монгол улсын уламжлалт анагаах ухааны эмчилгээ, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн судалгаа. Уламжлалт болон хосолсон үйлчилгээ явуулдаг эмнэлэг болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгаа.
2011 он.
1. Монгол улсын нүүрс экспорт, үнэ ханш, зах зээлийн судалгаа
2. Усалгаатай газар тариаланг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын бизнес төсөл.
Үүнд зах зээлийн судалгаа, хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгаа орсон болно.
3. Вакум цонхны үйлдвэр байгуулах хөрөнгө оруулалтын төсөл. Үүнд өрсөлдөгчийн судалгаа, хэрэглэгчийн зан төлөвийн судалгаанууд хийгдсэн.
4. Амралт, сувиллалын газрыг өргөжүүлэх бизнес төлөвлөгөө.
Үүнд маркетинг, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт багтсан.
5. Гадаад хэл сургалтын төвийн маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулав. Үүнд интернэт маркетинг болон бусад хэрэгслүүдийг ашиглах нарийвчилсан төлөвлөгөөг гаргасан.
6. Монгол улсын орон нутгийн тээврийн зах зээлийн судалгаа
7. Монгол улсын худалдаа үйлчилгээний төвийн зах зээлийн судалгаа
8. Худалдаа үйлчилгээний төвөөр үйлчлүүлэгчдийн зан төлөвийн судалгаа
9. Уул уурхайн бэлтгэн нийлүүлэлтийн зах зээлийн судалгаа.
Үүнд шатахуун, ажлын хувцас, хоол хүнс, түүхий эд материал, машин механизм, кэмп, сэлбэг эд анги, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг ханган нийлүүлэгч компаниудыг хамруулсан болно.


“ЭМ АЙ СИ ЖИ” ХХК-ийн санаачлагаар болвсруулсан төслүүд


Эдгээр төслийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ харилцан адилгүй буюу 1 саяас 1 тэрбум төгрөг хүртэлх болно. Эдгээр төслүүд дээр хамтран ажиллах буюу мэдээллээр хангана.

1. Хуурай сүү үйлдвэрлэх төсөл
2. Хүнсний ногоо нөөшлөх аж ахуйн төсөл
3. Зөгийн аж ахуйн төсөл
4. Гахайн аж ахуйн төсөл
5. Ногооны аж ахуйн төсөл
6. Гялгар уут боловсруулах үйлдвэр
7. Бялууны үйлдвэрийн төсөл
8. Мод боловсруулах үйлдвэрийн төсөл
9. Тахианы аж ахуйн төсөл
10. Блокны үйлдвэр байгуулах төсөл
11. Хүнсний бөөны худалдааны төв байгуулах төсөл
12. Сүүний үйлдвэрийн эрчимжсэн аж ахуй байгуулах төсөл
13. Эрчимжсэн фермын аж ахуй байгуулах төсөл
14. Шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл
15. Халуун усны газар байгуулах төсөл
16. Авто сэлбэгийн худалдаа, зуучлалын төсөл
17. Хуванцар эдлэлийн үйлдвэрийн төсөл
18. Тоосгоны үйлдвэр байгуулах төсөл
19. Шүдний эмнэлэг байгуулах төсөл
20. Хүнд, хөнгөн блокны үйлдвэрийн төсөл
21. Гэр цэцэрлэг байгуулах төсөл
22. Нийтийн бие засах газар байгуулах төсөл
23. Ямааны фермийн төсөл
24. Эсгийний үйлдвэрийн төсөл
25. Түүхий эдийн зах байгуулах төсөл
26. Үнээний фермийн төсөл
27. Шахмал түлшний үйлдвэрийн төсөл
28. Хог хаягдал боловсруулах үйлдвэрийн төсөл
29. Жимс, ногооны аж ахуйн байгуулах төсөл
30. Хүлэмжийн аж ахуй байгуулах төсөл

"MICG" ХХК (MARKETING & INVESTMENT CONSULTING GROUP)

Компанийн эрхэм зорилго
Байгууллагуудын шинэ үеийн төлөө олон улсын жишигт нийцсэн маркетинг, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компани байхад оршино.
Компанийн уриа үг
“Таны бизнесийн шинэ үеийн төлөө”
1. КОМПАНИЙ ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ
2006 он. Компани албан ёсоор үүсгэн байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Мэргэжлийн түвшинд зах зээлийн судалгаа, төлөвлөлтийг амжилттай хийж хэд хэдэн байгууллагуудтай хамтран ажиллав.
2007 он. “Манлайлах Чадвар” хувь хүний хөгжлийн ТББ-ийг үүсгэн байгуулсан. Хувь хүний хөгжил, менежмент, маркетингийн сургалт зохион байгуулах болов. Маркетингийн судалгааны шинэ систем, судалгаа авах, хянах, эргэх холбоог бий болгож ажиллах болсон.
2008 он. Төсөл хөтөлбөрийн боловсруулалт, хэрэгжүүлэлтийн ажилд гар бие оролцох болсон. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Жижиг дунд үйлдвэрийн газрын харьяа “ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ”-тэй хамтран ажиллах болов.
2009 он. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ХАРЬЯА ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИХ ТӨВ-тэй хамтран Монголын бизнесийг дэмжих үйлчилгээний зах зээлийн иж бүрэн хөтөлбөр, судалгааг хийв. Орон нутаг болон улсын хэмжээний хөрөнгө оруулалтын төсөл, гадаадын хөрөнгө оруулалт татах чиглэлээр үйл ажиллагааны хүрээ өргөжин тэлэв.

2. КОМПАНИЙН ЗАРЧИМУУД
Мэргэжлийн судалгаа, хөгжлийн “MICG ” ХХК нь хэрэглэгчдийн итгэл найдварыг хүлээн урт хугацаанд итгэл дааж хамтран ажиллах бодлоготой. Компаний ерөнхий бодлогын хүрээнд дараах хэд хэдэн зарчмыг баримталдаг.
Туршлагатай. 2006 оноос 3 жил тасралтгүй судалгаа, шинжилгээ, төслийн боловсруулалт, бизнесийн сургалт, зөвлөгөөг өгсөөр ирсэн. Энэ хугацаанд Монгол улсын бизнес, эдийн засаг, нийгэм, улс төр, салбарын мэдээллийн санг бий болгож чадсан.
Итгэлтэй. Манай компани урт хугацаанд хамтран ажиллах, итгэл, найдвартай байх чанарыг эрхэмлэн ажилладаг. Бидний зорилго урт хугацаанд байнгын хамтын ажиллагааг бий болгоход оршдог.
Чадварлаг. Бизнесийн удирдлага болон эдийн засгийн чиглэлээр гадаад, дотоодын мастер болон түүнээс дээш зэрэгтэй мэргэшсэн судлаачид ажилладаг. Мөн улсын хэмжээний эрдэмтэн, багш нар манай компаний судалгаа хөгжил, эдийн засаг, бодлогын зөвлөхөөр ажилладаг.
Хурдтай. Шинэ санаа, оновчтой бүтээлийг маш богино хугацаанд олны хүчийг ашиглан хурдтай хийж чаддаг. Судалгааны хамрах хүрээ өргөн, мэдээлэл цуглуулах, мэдээлэл боловсруулах, шинжилгээ хийх гэх мэт процесст ажиллах чадвартай хамт олныг бүрдүүлсэн үндсэн багтай.

Боломжийн үнийн санал. Судалгааны цар хүрээ, нөхцөл байдлыг харгалзан боломжит үнийг санал болгодог. Нийгэмд тустай, олон нийт, хүмүүнлэгийн ажлыг өөрсдийн санаачлагаар 20%-ийн хямдралтайгаар хийж гүйцэтгэдэг.

САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД
1.СУДАЛГАА
МАРКЕТИНГИЙН СУДАЛГАА
• Зах зээлийн судалгаа
• Өрсөлдөгчийн судалгаа
• Хэрэглэгчийн судалгаа
• Бүтээгдэхүүний судалгаа
• Борлуулалтын сувгийн судалгаа
• Бүтээгдэхүүний идэвхижүүлэлтийн судалгаа

СОЦИОЛОГИЙН СУДАЛГАА
• Улс төрийн социологийн судалгаа
• Социологийн суурь судалгаа
• Социометрийн судалгаа
• Хэвлэл мэдээллийн сониологийн судалгаа

2. БИЗЕС ТӨСӨЛ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ
3. МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
4.БУСАД ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ КОМПАНИТ АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ
• Байгууллагын олон нийттэй харилцах компанит ажлын төлөв-лөгөө, хөтөлбөр зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх
ГЭРЭЭТ МАРКЕТИНГ
ГЭРЭЭТ БОРЛУУЛАЛТ
БИЗНЕСИЙН СУРГАЛТ
• Бизнес төсөл хэрхэн бичих бэ? Сургалт
• Хөрөнгийн зах зээлийн сургалт

БИЗНЕСИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ